W roku szkolnym 2016/2017 ubezpieczenie wynosi 45,00 zł (płatne do 30.09.2016).
Ubezpiecza nas (jak co roku) firma InterRisk.

Ogólne warunki ubezpieczenia – pobierz.

Zakres ubezpieczenia – Opcja Ochrona Plus znajduje się na stronach 8-10, zaś Opcje Dodatkowe, rozszerzające na stronach 11-14. Dostępny również u Dyrektora przedszkola.

 

Zgłoszenie roszczenia można dokonać online lub w formie papierowej.

Przy zgłaszaniu szkody online należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.interrisk.pl lub wysłać go drogą mailową na adres: interrisk.Szkody@vigekspert.pl lub na adres: crow_ir@vigekspert.pl. Przy zgłaszaniu szkody online należy do formularza dołączyć zeskanowaną dokumentację medyczną.

 

Przy zgłaszaniu szkody metodą tradycyjną (papierową) należy wypełnić załączone druki.
Druk nr 1 musi być potwierdzony przez placówkę ubezpieczającą (dyrektora przedszkola). Druk nr 1 do pobrania.
Druk nr 2 wypełniamy wówczas jeżeli zgłaszamy roszczenie z Opcji Dodatkowych. Druk nr 2 do pobrania.

Wypełniony druk należy wysłać na adres: Ubezpieczenia – szkody, ul. Wojska Polskiego 65, 19-300 Ełk.