Kontakt z nauczycielami

 

  • Podczas ZEBRAŃ zorganizowanych przez Dyrektora przedszkola dowiecie się Państwo o najistotniejszych kwestiach dotyczących finansowania przedszkola w danym roku szkolnym, zostanie przekazana Państwu informacja o planach wychowawczych i organizacyjnych placówki. Na pierwszym spotkaniu zostanie wybrana Rada Rodziców. W czasie zebrania rodzic może obejrzeć prace plastyczne dziecka, szczegółowo porozmawiać z wychowawcą na temat zachowania dziecka, predyspozycji i talentach lub też aspektach wymagających współpracy ze specjalistami.
  • Podczas ZAJĘĆ OTWARTYCH – możecie Państwo obserwować dzieci i ich wychowawców podczas zajęć.
  • CODZIENNIE – przyprowadzając lub odbierając dziecko z przedszkola możecie Państwo porozmawiać z wychowawcą na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu w danym dniu.