Ramowy plan dnia grupy przedszkolnej

­

7.00 – 8.00

 

Schodzenie się dzieci, rozmowy i zabawy indywidualne według zainteresowań. Kontakty indywidualne z rodzicami. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy manipulacyjne. Gry planszowe, dydaktyczne. Rysowanie na dowolny temat. Ćwiczenia poranne.
8.00 – 9.00 Zajęcia o charakterze   stymulującym rozwój dziecka ( grupa „0”).

Zabawy tematyczne, zajęcia indywidualne – grupa młodsza.

9.00 – 9.30 ŚNIADANIE ( 20 min) – Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne.

Wyrabianie nawyków higieniczno kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłku

9.30 – 10.30 Zajęcia edukacyjne – programowe realizowane w oparciu o program edukacji przedszkolnej (edukacja językowa, matematyczna, przyrodnicza, plastyczna, muzyczna, ruchowa) lub językowe, zabawy edukacyjne, tematyczne.

Zajęcia dodatkowe w ramach oferty przedszkola ( j. angielski, gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne ).

10.30 – 11.30 Czynności samoobsługowe przed wyjściem na zewnątrz ( nauka ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików i suwaków), zabawy dowolne, spacery, wycieczki, poznawanie najbliższego otoczenia, zajęcia ruchowe : terenowe, badawcze, tropiące.
11.30 – 12.00 OBIAD – zupa ( 20 min) – Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne.

Usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłków, posługiwanie się sztućcami. Kultura zachowania się przy stole .

12.00 – 12.15

12.15 – 13.45

12.15 – 12.30

Mycie zębów.

Grupa młodsza – leżakowanie ( słuchanie kołysanek, bajek literackich i muzycznych).

Grupa starsza – (relaksacja, czytanie   literatury dziecięcej).

12.30 – 13.45 Grupa starsza – (zabawy edukacyjne, tematyczne, logiczne/ indywidualne zajęcia stymulujące lub korekcyjno – kompensacyjne / zajęcia dodatkowe wspierające wszechstronny rozwój).
13.45 – 14.45 OBIAD – drugie danie i podwieczorek ( 40 min) – Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne. Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne.
14.45 – 17.00 Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Prace porządkowe w sali. W zależności od pory roku – zabawy dowolne w ogrodzie. Rozchodzenie się dzieci.

Zajęcia dodatkowe w ramach oferty przedszkola:

Basen – środa 16.00 – 16.30

Zajęcia logopedyczne – dwa razy w tygodniu 15.00 – 17.00